ISR luidt noodklok: 'Ajax belemmert onderzoek naar Marc Overmars'
Vrijdag, 13 mei 2022 om 16:09 • Dominic Mostert

Het tuchtrechtelijke onderzoek naar grensoverschrijdend gedrag van Marc Overmars wil niet vlotten, meldt de NOS. Vrouwen blijken zich niet te melden, Overmars wil vooralsnog niet praten en volgens het Instituut Sportrechtspraak (ISR) werkt Ajax niet bepaald mee. Het ISR onderzoekt als onafhankelijk orgaan de gedragingen van Overmars, nadat Ajax in februari melding maakte van de zaak bij het instituut.

Normaliter laat het ISR zich niet uit over lopende tuchtonderzoeken, maar het voelt zich volgens de NOS 'gedwongen naar buiten te treden'. De situatie wordt door betrokkenen omschreven als uitzichtloos. Inmiddels is ook het ministerie van VWS over de kwestie ingelicht en is de KNVB gevraagd om te bemiddelen met Ajax, schrijft de omroep. Volgens Henk van Aller, adjunct-directeur van het ISR, verstrekt Ajax te weinig informatie aan het sporttribunaal. "Er is nagelaten om concreet te maken wat er precies is gebeurd, wanneer, met wie en hoe vaak."

Het artikel gaat verder onder de video
Meer videos

Meer: ‘Ideale opvolger’ Overmars bedankte voor de eer na verdeeldheid binnen Ajax | Sjaak Swart zag Marc Overmars graag terugkeren bij Ajax: ‘Het is jammer’

Ajax maakte in februari weliswaar officieel melding van de zaak, waarmee het voldeed aan de meldplicht die geldt voor Nederlandse sportbestuurders die kennis hebben van grensoverschrijdend gedrag, maar veel meer informatie kwam er niet vanuit Amsterdam. Het ISR stelt dat Ajax veel informatie achterhoudt en daarmee dus niet in voldoende mate de meldplicht nakomt. Zo is het onderzoek dat Ajax liet doen naar Overmars en de cultuur binnen de club niet gedeeld met het ISR. Op basis van dat onderzoek, dat volgens Ajax 'de ernstige aard' van Overmars' gedrag bevestigde, kondigde de club een cultuurshift aan.

"Dit is een buikpijndossier aan het worden. We hebben geen enkel machtsmiddel om mensen te dwingen om mee te werken. Hierdoor loopt onze aanklager tegen de muur", zegt ISR-voorzitter Dick van Steenbeek. Het ISR probeerde via een advocaat met Overmars zelf in contact te komen, maar de gevallen directeur voetbalzaken is niet ingegaan op de verzoeken. Bovendien heeft geen enkele vrouw zich gemeld bij het ISR, dat niet goed kan verklaren waarom dat niet is gebeurd. Het ISR heeft zelf echter nooit een publiekelijke oproep gedaan om meldingen binnen te krijgen. Verder heeft algemeen directeur Edwin van der Sar slechts 'summiere' informatie verstrekt.

Het onderzoek is nog gaande, maar het ISR weegt momenteel zijn vervolgstappen. De onafhankelijk aanklager van het ISR zou een tuchtprocedure kunnen opstarten als een sportbestuurder de meldplicht schendt. Het kan in theorie, maar dat is nu nog niet aan de orde", aldus Van Steenbeek. De hoop van het ISR is momenteel vooral gevestigd op de bemiddeling van de KNVB. "Er is door het ISR een opmerking gemaakt over de terughoudende houding van de betrokken club bij het onderzoek. Daarbij is ook aangegeven dat het ISR in overleg gaat met de club en dat als nodig is, zou het ISR zich weer bij de KNVB melden. Dat laatste is dus nog niet gebeurd."

Ajax wil in een reactie niet te veel kwijt over de klachten vanuit het ISR. "De zaak aangaande grensoverschrijdend gedrag die door het ISR wordt onderzocht is pijnlijk voor de betrokkenen en niet zonder reden onderworpen aan vertrouwelijkheid", zegt een woordvoerder. "Er vindt overleg plaats tussen Ajax en het ISR, daarover kunnen we niet via de media communiceren."

 
Eredivisie
 
Ajax
 
Marc Overmars

Meer nieuws
Meer sportnieuws
Het is niet (meer) mogelijk om te reageren op dit document.
Reacties